Home Happiness ไม่ควรขอขณะไหว้พระ เพราะถือว่าจะไม่เป็นมงคลแด่ชีวิต

ไม่ควรขอขณะไหว้พระ เพราะถือว่าจะไม่เป็นมงคลแด่ชีวิต

0 second read
0
0
435

เวลาที่ไหว้พระขอพร คุณขออะไรบ้าง อย่าคิดว่าทุกสิ่งที่ขอจะเป็นความจริงได้ไปหมดทุกอย่าง เพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการได้ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นต้องอยู่ที่ตัวและใจของคุณเป็นหลัก

1 ไม่ขอให้ไร้ โ ร ค ภั ย ไม่มีทางเป็นไปได้ กายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้ง หนี้บาปเวร ก ร ร ม จะให้ไร้ โ ร ค ภั ย เป็นไปไม่ได้ หากอาบน้ำมนต์ และสะเดาะเคราะห์ ช่ ว ย ให้หายจาก โ ร ค ภั ย แล้วใยโรงพ ย า บาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด

2 ไม่ขอให้การงานราบรื่น เป็นไปไม่ได้ ความคิดของคนเราไม่เหมือนกัน มากคนมากความ เราคิดอย่าง คนอื่นคิดอย่าง หากเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ยิ่งจะต้องเข้าใจว่า ไม่เจอ… “ปัญหา”… “ปัญญา ” จึงไม่บังเกิด”

3 ไม่ขอให้ใจสงบ ใจอยู่กับเรา จะขอพระให้สงบได้อย่างไร? อ ย า กให้ใจสงบต้องรู้”ปล่อยวาง” ด้วยตนเอง

4 ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว คนเราเกิดมาตาม บุ ญ ทำ ก ร ร ม แต่ง หากทุกคนขออย่างนี้แล้วพระก็ให้ มิใช่ว่าพระก็เลือกที่รักมักที่ชังดอกหรือ?เบื้องบนทรงยุติธรรม ขอเพียงลงแรงลงใจทำ ผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับ

5 ไม่ขอให้ไร้มารผจญผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากปราศจากมารทดสอบแล้ว จะสำเร็จ ”พุทธะ” ได้อย่างไร?ดังคำกล่าวที่ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด” เจอมารผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง

6 ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดั่งใจ คนบำเพ็ญ หากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจ จะกลายเป็นอุปสรรคของ “การบำเพ็ญ” สมหวัง หรือ ผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม

7 ไม่ขอชื่อเสียงลาภยศ พระพุทธะพระโพธิสัตว์ล้วนละทิ้งชื่อเสียงลาภยศ ในเมื่อพระองค์เองยังไม่ทรงปรารถนา แล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ให้เราได้อย่างไร? คนที่ขอแล้วได้นั่น เป็นเพราะ บุ ญ เก่า แต่ชื่อเสียงลาภยศ ทำให้ผู้บำเพ็ญดี กับ ดีแตกก็มากมาย

8 ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณ ทำ บุ ญ แล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉา ทำ บุ ญ ทำทานเพื่อทำนุบำรุงศาสนา เพื่อขจัดความตระหนี่ในจิตใจให้หมดไป เพื่อลบล้างหนี้บาปเวร ก ร ร ม

9 ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตาม ก ร ร ม ” ถูกคนอื่นเอาเปรียบ ถูกคนอื่นใส่ร้าย ถูกคนอื่นรังแกฯ ก็เพราะเราคนทำกับเขาไว้ในอดีตชาติ ชาตินี้จึงต้องชดใช้คืนให้เขา เจอความอยุติธรรมครั้งหนึ่ง ก็ชำระกันไปครั้งหนึ่ง เมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม อย่าได้ปรักปรำโทษกล่าวหรือแช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้าม มิเช่นนั้น ก็จะผูกกันต่อไป ให้อโหสิ ก ร ร ม ต่อกัน ก ร ร ม ส่วนนี้ย่อมคลายได้เอง

10.ไม่ขอให้ถูกหว ย ร ว ย แ ช ร์ หากขอแล้วพระท่านให้ โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวย หากจะขอ จงขอให้ตน และผู้คนมีสติปัญญาในการ แ ย ก แยะถูกผิดดีชั่ว ขอให้มีความเมตตาต่อตนเอง และสรรพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลย ขอให้มีความหาญกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตใจใฝ่ต่ำ ที่จะก่อ ก ร ร ม ชั่วให้ทั้งตนและผู้คน เ ดื อ ด ร้ อ น เช่นนี้จะดีกว่า

หากจะขอ จงขอให้ตนเองมีสติปัญญาในการ แ ย ก แยะผิดชอบชั่วดี ขอให้ตนเองมีความเมตตาต่อตนเองและสรรพชีวิต อย่าได้เบียดเบียนชีวิตต่อกันและกันเลย ขอให้ตัวเองมีความหาญกล้าในการทำความดีสามารถเอาชนะจิตใจที่ใฝ่ต่ำและจิตใจที่จะก่อ ก ร ร ม ทำชั่วได้

เรียบเรียง fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ปลูกไม้ไผ่ทำรั้วบ้าน สวยงามแข็งแรง ข ายต้นได้

ไม้ไผ่ถือว่าเป็นพืชที่ให้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะนำหน่อของต้นไผ่ หรือเรียกอีกอ…