Home Happiness เปิดตำราเศรษฐี เขาปลูก มอนสเตอร่า ยังไงให้ติดใบด่าง สีขาว-เขียว ข า ย ต้นละเป็น ล้ า นๆ

เปิดตำราเศรษฐี เขาปลูก มอนสเตอร่า ยังไงให้ติดใบด่าง สีขาว-เขียว ข า ย ต้นละเป็น ล้ า นๆ

0 second read
0
0
1,162

เพื่อนๆคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ต้นไม้บ้าอะไร ร า ค า เป็นล้าน แพงขนาดนี้ซื้อบ้านดีกว่ามั้ย หรือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องโง่ด้วย แน่นอนว่าถ้าเป็นพูดถึงต้นไม้ ร า ค า หลักล้าน หรือ ร า ค า น่ารักหลักหมื่น คงหนีไม่พ้น ร า ค า ไม้ด่างแน่นอน ซึ่งบางชนิดสูงกว่าต้นไม้สาย พั น ธุ์เดียวกันที่ไม่มีลักษณะด่างถึงสิบเท่า แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันมั้ยว่า ไม้ด่างทำยังไง หรืออะไรคือวิธีการทำให้ต้นไม้ด่างที่ได้ผลดีที่สุด

โดยปกติการเกิดไม้ด่างจะเกิดจากปัจจัยทาง ธ ร ร ม ชาติ เช่น การขาดแสง ขาดสารอาหาร ความผิดปกติทาง พั น ธุกรรม และโรค การเกิดไม้ด่างโดยพึ่งพาวิธีการทาง ธ ร ร ม ชาติหรือรอให้ต้นไม่ด่างเองเป็นไปได้ ย า ก ดังนั้นการจะทำไม้ด่างต้องใช้การ ข ย า ย พั น ธุ์โดยมนุษย์ เพื่อให้มีปริมาณไม้ด่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ไม้ด่างทำยังไง ใช้ต้นไม้สีเขียว ธ ร ร ม ดาทำได้ไหม..? คำตอบคือสามารถทำได้โดยการตัดแสงแดด หรือสารอาหารเช่น เอาถุงสีทึบมาคลุม เพื่อไม่ให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้ แต่เป็นการทำให้ต้นไม้อ่อนแอ และเปลี่ยนสีเพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อต้นไม้แข็งแรงก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม และแน่นอนว่าการด่างแบบนี้ไม่มี ร า ค า

ไม้ด่างทำยังไง เพาะเมล็ดได้ไหม..? ขอตอบเลยว่าการซื้อเมล็ดมาปลูกเพื่อลุ้นให้ต้นไม้ด่าง ไม่ต่างจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล คือซื้อเมล็ดได้ใน ร า ค า ถูกแต่ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเติบโตขึ้นเป็นไม้ด่าง เช่น เมล็ดมอนสเตอร่าไจแอนท์ สำหรับคนที่ต้องการต้นไม้ด่างมากๆ ไม่แนะนำให้ซื้อเมล็ดมาลุ้น เพราะนอกจากเปอร์เซ็นการได้ไม้ด่างน้อยแล้ว ส่วนใหญ่หากพบการด่างจะด่างในปริมาณน้อย

คือ ไม้ด่าง ไม้เขียว และไม้เผือก หากเลือกแม่ พั น ธุ์ที่ด่างมากเกินไปก็จะทำให้ได้ไม้ เ นื้ อ เยื่อที่มีความด่างมากเกินไปจนถึงเผือก ซึ่งทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรง มีโอกาส ต า ย สูง และ ข า ย ไม่ได้ ร า ค า หากเลือกแม่ พั น ธุ์ที่มีความด่างน้อยก็จะได้ไม้ เ นื้ อ เยื่อที่มีความด่างน้อยไปจนถึงไม่ด่างเลย ซึ่ง ข า ย ไม่ได้ ร า ค า เช่นเดียวกัน

ไม้ด่างทำยังไง ปักชำได้ไหม..? การปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากใช้เวลาไม่นานต้นไม้ก็ใหญ่พร้อม ข า ย และได้ไม้ที่ได้มีลักษณะด่างเหมือนต้นแม่ แต่ข้อเสียคือไม่สามารถทำจำนวนได้มากเท่าการ ข ย า ย พั น ธุ์โดยวิธีเพาะ เ นื้ อ เยื่

สรุปการทำให้ไม้เขียว ธ ร ร ม ดาเป็นไม้ด่างเป็นไปได้ ย า ก ดังนั้นจึงต้องใช้การ ข ย า ย พั น ธุ์ วิธีการทำให้ต้นไม้ด่างที่ได้ผลดีที่สุด และนิยมมากที่สุดคือ การเสียบยอด รองลงมาคือการปักชำ,การเพาะ เ นื้ อ เยื่อ และลำดับสุดท้ายคือการเพาะเมล็ด

ไม้ด่างนิยม ข ย า ย พั น ธุ์โดยการเสียบยอด โดยใช้ยอดด่างเสียบต้นตอที่เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแบบใบเขียว ธ ร ร ม ดา ผลลัพธ์ที่ได้คือต้นไม้จะแข็งแรงอยู่รอดได้ดีกว่าเติบโตด้วยตัวเอง

ถัดมาคือการปักชำและเพาะ เ นื้ อ เยื่อ ซึ่งสามารถทำได้ทีละจำนวนมากแต่ก็ไม่คุมกับ ร า ค า การผลิต ส่วนมากเฉลี่ยจะได้ไม้ด่างสวยแค่ 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น นอกนั้นจะได้ใบเขียวหรือเผือกจนหมด ด้วยความที่ต้นไม้ด่างส่วนใหญ่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าต้นไม้ทั่วไป ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา นานกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่และมีปริมาณใบที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการ ข า ย ได้ใน ร า ค า ที่เหมาะสม และหากเมื่อถึงเวลาที่ต้นโตพร้อม ข า ย กระแสความนิยมของต้นไม้ชนิดนั้นอาจลดน้อยลงได้ นอกจากนั้นยังการ ข ย า ย พั น ธุ์ก็อาจทำให้ต้นไม้ชนิดนั้นกลับมาเป็นต้นไม้ใบเขียวตามเดิมก็ได้

วิธีสังเกตคือรอยกิ่งแม่ พั น ธุ์ที่จะนำไปปักชำแล้วได้ต้นด่างคือรอยด่างที่ปรากฎที่ลำต้นพาดผ่านบริเวณส่วนตาที่จะเกิดเป็นต้นใหม่หรือไม่ หากรอยด่างผ่านตาโอกาสที่ต้นใหม่ที่จะนำไปปักชำเป็นต้นด่างก็จะสูง แต่หากเส้นด่างไม่พาดผ่านตาโอกาสที่ต้นใหม่จะเป็นต้นด่างก็แทบจะไม่มีด้วยเช่นกัน

การถ่ายทอดลักษณะด่างจากเมล็ด โดยเฉลี่ยจะได้ต้นด่างแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นต้น ธ ร ร ม ดาใบเขียวกับต้นเผือก หรือใบขาว ซึ่งมักจะ ต า ย ในที่สุด แต่พวกไม้ด่างใบเหลืองทั้งใบ เช่น เทียนทอง มุจลินทร์ ฯลฯ พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหา

วิธีดูแลต้นไม้ใบด่าง

เรื่องแสง

การเลี้ยงต้นไม้ใบด่างต้องดูแลมากกว่าต้นไม้ ธ ร ร ม ดา แม้ว่าเรื่องโรคและแมลงจะไม่แตกต่างจากต้นเดิม แต่การเติบโตช้ากว่า เพราะใบมีคลอโรฟิลล์น้อย ต้องอย่าให้โดนแดดจัด ควรปลูกในที่ที่พรางแสงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพรรณไม้ด้วย ถ้าเป็นต้นไม้ที่ปกติชอบแสงแดดจัด คงเลี้ยงในที่รำไรไม่ได้ เช่นไทรด่าง มันสำปะหลังด่าง ชบาด่าง เป็นต้น แต่ต้นไม้ด่างทุกต้นขณะที่ยังเล็กอยู่จะอ่อนแอ นำไปปลูกกลางแดดไม่ได้เลยทันที ควรให้ต้นแข็งแรงก่อน

การให้น้ำ

ต้นใหม่ ต้นอ่อน ไม่ว่าจะเกิดจากเมล็ดหรือการ ข ย า ย พั น ธุ์ด้วยวิธีอื่น นอกจากใส่ใจเรื่องแสงที่ไม่ควรมากไปแล้ว ต้องดูแลไม่ให้น้ำมากเกินไปด้วย เพราะใบที่มีคลอโรฟิลล์น้อยกว่าปกติทำให้คายน้ำ ย า ก ใบอาจฉ่ำน้ำหรือกลายเป็นรอยไหม้ได้

ดินปลูก

ในเรื่องของดินนั้นควรเน้นดินที่โปร่งระบายน้ำดี ถ้าจะให้ ปุ๋ ย ให้เลือกชนิดสลายตัวช้า เช่น ออโมโคทสูตร 6 เดือน หากใช้ ปุ๋ ย เคมีที่มีไนโครเจนมากใบก็จะเขียวขึ้น โดยทั่วไปนอยมใช้ ปุ๋ ย สูตรเสมอ

ขอบคุณที่มาข้อมูล ayaom

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…