Home Happiness วิธีปลูกแตงกวาให้ได้ผ ลผ ลิ ตไว ปลูกไว้บ้านทานเอง

วิธีปลูกแตงกวาให้ได้ผ ลผ ลิ ตไว ปลูกไว้บ้านทานเอง

12 second read
0
0
451

สำหรับมือใหม่ หรือผู้สนใจ วิธีปลูกแตงกวา แต่ขาดข้อมูลพื้นฐานในการปลูก วันนี้ “ฉบับจับมือทำ ” ปลูกยังไงให้ลูกดก ปลูกยังไงให้ดี สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ ดังนี้

การเตรียมดิน

-ก่อนการปลูกแตงกวา ไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นจึงไถพรวนเก็บเอาเศษวั ช พื ช ออก แล้วเตรียมแปลงขนาดกว้าง 1-1.2 เมตร โดยมีความย า ว ตามลักษณะของพื้นที่ แล้วจึงใส่ปุ๋ ย อินทรีย์ลงไป ปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแตงกวา

-การเตรียมหลุมปลูกนั้นควรกำหนดระยะระหว่างต้น ประมาณ 60-80 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร สำหรับการใส่ปุ๋ ย รองพื้นนั้นอาจใช้สูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ในบางแหล่งอาจใช้ พลาสติกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน ป้องกันความงอกของวั ช พื ช และพลาสติกบางชนิดสามารถที่จะไล่แมลงไม่ให้เข้ามาทำลายแตงกวาได้

การเตรียมดินเพาะกล้า

-อัตราส่วนดิน : ปุ๋ ย ค อ ก 3:1 และใส่ปุ๋ ย สูตร 12-24-12 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้นกล้า 1 ไร่ คลุกให้เข้ากัน แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 6×10 เซนติเมตร เพื่อเตรียมสำหรับหยอดเ ม ล็ ดแตงกวาต่อไป

ทำการบ่มเ ม ล็ ด

โดยนำเ ม ล็ ดบรรจุถุงพลาสติกที่เจาะรูพรุน จากนั้นนำมาแช่น้ำ 4 ชั่วโมง แล้วจึงบ่มในผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่น บ่มในสภาพอุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง หลังจากรากงอกยาว 0.5 เซนติเมตร จึงนำไปเพาะต่อไป.

การหยอดเ ม ล็ ดลงถุง

นำเ ม ล็ ดที่ได้บ่มไว้หยอดลงแต่ละถุง จำนวนถุงละ 1 เ ม ล็ ด แล้วใช้ดิน ผ ส มหยอดกลบบางประมาณ 1 เซนติเมตร

การปลูก

วิธีการปลูกแตงกวานั้น พบว่ามีการปลูกทั้งวิธีการหยอดเ ม ล็ ดโดยตรงและเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก การหยอดเ ม ล็ ดโดยตรงนั้นอาจจะมีความสะดวกในการปลูก แต่มีข้อเสียคือสิ้นเปลืองเ ม ล็ ด หากใช้เ ม ล็ ดพันธุ์ลูก ผ ส มซึ่งมี ร าค าแ พงแล้ว

-จะเกิดความ สู ญ เ สี ย เปล่าและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผ ลิ ต รวมทั้งวิธีการหยอดเ ม ล็ ดนี้จำเป็นที่จะต้องดูแลระยะเริ่มงอกในพื้นที่กว้าง ดังนั้นการใช้วิธีการเพาะกล้าก่อน จึงมีข้อดีหลายประการ อาทิเช่น ประหยัดเ ม ล็ ดพั น ธุ์ ดูแลรักษาง่าย ต้นกล้ามีความสม่ำเสมอ ประหยัดค่าแรงงานในระยะกล้า เป็นต้น

การทำค้างแตงกวา

-อาจจะใช้เป็นตาข่าย ขึงเป็นระยะ หรือใช้เป็นค้างไม้ก็ได้ตามสะดวกค่ะ

การให้น้ำ

-หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว ต้องให้น้ำทันที ระบบการให้น้ำนั้นอาจจะ แ ตก ต่ า งกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ แต่ระบบที่เหมาะสมกับแตงกวา คือการให้น้ำตามร่อง เพราะว่าจะไม่ทำให้ลำต้น และใบไม่ชื้น

การเก็บเกี่ยว

-อายุการเก็บเกี่ยวของแตงกวานับจากวันปลูกประมาณ 28-40 วัน แล้วแต่พั น ธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่เนื้อแน่นกรอบ และสังเกตได้จากมีนวลสีข า วเกาะและยังมีหนามอยู่บ้าง

-ถ้าผลแก่นวลจะจางหาย สีผลเริ่มเป็นสีเหลือง และไม่มีหนาม การเก็บแตงกวาควรทยอยเก็บวันเว้นวัน ไม่ปล่อยให้แก่คาต้น เพราะจะทำให้ผลผ ลิ ตทั้งหมดลดลง โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผ ลิ ตได้ประมาณ 1 เดือน

ขอบคุณที่มาข้อมูล jo-workman

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

กราบลาแม่ ชีวิตลูกแย่พาแม่ไปต่อไม่ใหวจริงๆ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสะ เ ทื อ น ใจอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ ท่ามกลางส ถ า …