Home Happiness สูตรปลูกกระช า ย ให้ต้นติดง ามไ ว เหง้าใหญ่หนาด กเ ร็ ว

สูตรปลูกกระช า ย ให้ต้นติดง ามไ ว เหง้าใหญ่หนาด กเ ร็ ว

10 second read
0
0
626

กระช า ย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม ระหว่างต้น 30 ซม ฤดูการปลูกกระช า ย ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหัวจะแห้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนท ร า ย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง ปลูกในที่กลางแจ้ง การเตรียมดินปลูกกระช า ย ไถพรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

การปลูกการเตรียมเหง้า พั น ธุ์ กระช า ย มี 3 ชนิด คือ

1 กระช า ยเหลืองหรือกระช า ย ข า ว

2 กระช า ยแดง

3 กระช า ยดำ

ประโยชน์ของกระช า ย

เหง้ากระช า ยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด โดยนำเหง้าและรากประมาณครึ่งกำมือ (สด หนัก 5- 10 กรัม แห้งหนัก 3 – 5 กรัม) ต้มเอาน้ำดื่มเวลามีอาการ หรือปรุงเป็นอาหารรับประทาน คุณค่าด้านอาหาร กระช า ยมีรสเผ็ดร้อน ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดี ปรุงเป็นอาหารหลายชนิด เช่น น้ำ ย าใส่ขนมจีน แกงปลาป่า ผัดเผ็ดปลาดุก ปลาร้าหลน กะปิคั่ว แกงขี้เหล็ก เหง้ากระช า ยมีสารอาหารสำคัญ คือแคลเซี่ยม และวิตามินเอ ส่วนแป้ง ไขมัน และวิตามินมีจำนวนน้อย รับประทานอาหารที่มีกระช า ยอยู่ด้วยจะช่วยขับลม เจริญอาหารได้ดี

ขั้นตอนการปลูกกระช า ย

1 ไถพรวน หรือขุดดินเพื่อกำจัดวัชพืชและปรับปรุงโครงสร้างดิน

2 นำขี้เถ้าแกลบผสมกับแกลบ อัตราส่วน 1:1 หว่านให้ทั่ว แ ป ล ง งปลูก พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ขี้เถ้า 100 กระสอบ แกลบ 100 กระสอบ พรวนให้เข้ากัน

3 นำหัว พั น ธุ์กระช า ยปลูกใน แ ป ล ง งปลูกให้เป็นแถว

4 ใช้เศษฟางหญ้า หรือทางมะพร้าวแห้ง ปิดคลุมไว้

5 ประมาณ 1-2 เดือน หว่าน ปุ๋ ย คอก หรือ ปุ๋ ย หมัก ให้ทั่ว แ ป ล ง ง

6 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 8-12 เดือน หรือปล่อยให้ต้นกระช า ยฟักตัว

ปลูกลง แ ป ล ง ง

ต้องเตรียม แ ป ล ง งปลูก โดยการพรวนดินตากแดดทิ้งไว้นาน 5 – 7 วัน เพื่อปรับสภาพดิน ยกร่องกว้างประมาณ 1.50 เมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 10 – 15 ซม.ใส่ ปุ๋ ย คอกให้พอเหมาะ แล้วทำการปลูก ระยะห่างระหว่างหลุมและแถวประมาณ 30 X 30 ซม ใส่หัวหรือเหง้า 2 -3 หัว(แง่ง) ต่อหลุม แล้วกลบหลุมรดน้ำให้ชุ่ม

การเตรียมหัว พั น ธุ์กระช า ย

การปลูกใช้ท่อน พั น ธุ์มี 2 ลักษณะคือหัวแม่และแง่ง

การปลูกโดยหัวแม่ควรมีน้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม/ หัว

การปลูกด้วย แง่ง พั น ธุ์มีปล้อง 7-9 ปล้อง / ชิ้น น้ำหนัก 15-30 กรัม ย าว 8-12 ซม.

ก่อนปลูกกระช า ย หัว พั น ธุ์ควรแช่ด้วย ย า ป้อ งกันเ ชื้ อ ร า และ ย าฆ่ า เ พ ลี้ ย โดยแช่ไว้ประมาณ 30 นาทีการปลูกควรรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ ย สู ต ร 13-13-21 อัตรา 50 กก / ไร่ และวางท่อน พั น ธุ์ กลบดินหนาประมาณ 5-10 ซม ขมิ้นจะใช้เวลาในการงอก ประมาณ 30-70 วัน หลังปลูก

การปลูกในไร่ (กรณีปลูกปริมาณ ม า ก ๆ)

การเตรียมดิน

ควรไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกไถพรวนเพื่อย่อยดิน ทำการยกร่องปลูก ระหว่างต้นประมาณ 25 – 30 ซม ก่อนปลูกควรใส่ปูน ข า ว เพื่อปรับสภาพดินในอัตรา 200 – 400 กก./ไร่ ทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน วิธีการปลูกก็โดยฝังเง้าหรือหัว พั น ธุ์ลงในหลุมปลูกลึก ประมาณ 5 – 10 ซม.ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เหง้า พั น ธุ์ประมาณ 160 – 200 กก

สำหรับเคล็ดลับสำคัญในการเตรียมดินปลูกกระช า ยนั้น ถ้าใส่ขี้ไก่ ต้นจะเจริญเติบโตดี ม า ก ปริมาณราก ม า ก แต่ไม่แนะนำให้ใส่ขี้วัว เพราะหญ้าจะขึ้น ม า ก กำจัด ย ากและสิ้นเปลืองเวลา

ขอบคุณที่มาข้อมูล readykids

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

แชมเปญ เอ็กซ์ นั่งเครื่องบินส่วนตัวทำไร่ทำสวน 200ไร่

15 ปีที่ผ่านมาที่แชมเปญ เอ็กซ์อดีตนักแสดง นางแบบตัวแม่สุด เ ซ็ ก ซี่ หันหลังให้กับ ว ง ก า…