Home Happiness วัดภูทอก บันไดเวียนวนรอบภูผา 7 ชั้น ก่อสร้างจากนิมิตของพระอาจารย์จวน

วัดภูทอก บันไดเวียนวนรอบภูผา 7 ชั้น ก่อสร้างจากนิมิตของพระอาจารย์จวน

2 second read
0
0
647

“วัดเจติ ย า คีรีวิหาร” หรือ “ภู ท อ ก ” สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยการนำพาของ “ พ ระ อาจารย์จวน กุลเชฏโฐ” ซึ่งได้มาบำเพ็ญเพียรสมณ ธ ร ร ม อยู่ที่ภูวัว จังหวัดหนองคาย เรื่องของเรื่องก็คือ คืนหนึ่ง พ ระ อาจารย์จวนได้เกิด นิ มิ ต ขึ้น โดยเห็นปราสาทสองหลัง ลักษณะ ส ว ย ง า ม ม า ก อยู่ทางด้านภู ท อ ก น้อย

ดังนั้น ท่านจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิด นิ มิ ต และได้พบกับลักษณะภูมิ ป ระ เ ท ศ ที่ ส ว ย ง า ม ร่มรื่น เหมาะที่จะปฏิบัติ ธ ร ร ม จึงได้สำรวจและปักกลดอยู่ที่ถ้ำบนภู ท อ ก กับ พ ระ ครูสิริ ธ ร ร ม วัฒน์ ต่อมา ญาติโยมชาวบ้านคำแคนเห็นว่า พ ระ อาจารย์จวนธุดงค์มาอยู่ที่ภู ท อ ก จึงพร้อมใจกันอาราธนาให้สร้างวัดขึ้นที่ภู ท อ ก แห่งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ชาวบ้านได้มา ช่ ว ย กันสร้างบันไดขึ้นภู ท อ ก จนถึงชั้นที่ ๕-๖ และได้ปลูกสร้างเสนาสนะสำหรับ พ ระ สงฆ์อยู่ถึง ๒ เดือน ๑๐ วัน จึงแล้วเสร็จ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ พ ระ อาจารย์จวนได้ชักชวนชาวบ้านสร้างทำนบกั้นน้ำขึ้นสองแห่งเพื่อใช้เก็บกักน้ำและจัดระบบน้ำประปาภายในวัดภู ท อ ก นอกจากนั้น กองทัพอากาศดอนเมืองได้ ถ ว า ย เครื่องไฟฟ้าแรงสูงสำหรับใช้ภายในวัดหนึ่งเครื่อง กรมวิเทศสหการได้ ถ ว า ย พ ระ พุทธรูปหล่อขนาดใหญ่เป็นประธานหนึ่งองค์ไว้ที่วิหารชั้น ๕ และบรรดาญาติโยมได้ ช่ ว ย กันสมทบทุนสร้างโรงฉันและศาลาที่ชั้นหนึ่งหลัง พร้อมกับก่อสร้างสะพานลอยฟ้าไปรอบ ๆ ภู ท อ ก ในชั้นที่ ๕ และ ๖ รวมถึงการสร้างสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาแทรกไว้ตามจุดต่าง ๆ โดยรอบหน้าผา

สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐ บาท การก่อสร้างนั้นเป็นไปด้วยความ ย า กลำบาก เพราะเป็นการเจาะหินทำนั่งร้านด้วยไม้เนื้อแข็งสองท่อน ผูกติดกับเสาที่ปักไม้เท้าแขนลงไป แล้วจึงพาดไม้กระดานเป็นสะพานทีละช่วง ช่วงละป ระ ม า ณ หนึ่งเมตรเศษ ระหว่างคานจะมีคานรองรับอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้สะพานแข็งแรง ม า ก นับว่าเป็นสิ่ง มหั ศ จ ร ร ย์ แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง!!

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ วัดภู ท อ ก ยังได้มีการปรับปรุงและสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ ๆ จน ก ล า ย เป็นสถานที่ที่มี ศั ก ย ภ า พ ในด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันคือบึงกาฬ) ซึ่งมีประชาชนทั้งชาว ไ ท ย และชาวต่าง ป ระ เ ท ศ เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวน ม า ก

พ ระ อาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ขอบคุณที่มาข้อมูล ให้ความรู้.com

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ชาวประมง ออกเรือหาปลาหลังดึงอวนกลับมา กลายเป็นเศรษฐีทันที

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อไม่นานมานี้ ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเป็นอย่าง ม า ก เมื่อเฟซบุ๊กเพจ…