Home Happiness ทุกคนล้วนมีเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

ทุกคนล้วนมีเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

0 second read
0
0
661

ทุกคนมีเ ท ว ด าประจำตัว มีเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร บางครั้งที่เราทำอะไรเเล้วติดๆ ขั ๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้า ก ร ร มนาย เว ร คอยขัดขวางอยู่เเละเ ท ว ด าประจำตัวก็ดันไม่มีกำลังพอจะช่วย หรือเราอาจจะทำอะไรผิดต่อเ ท ว ด าด้วย ฉะนั้นอ ย่ าลืมทำ การขอขมาเ ท ว ด าประจำตัว เเละควรจะทำให้ถูกวิธีดังนี้

วิธีการขอขมาเ ท ว ด าประจำตัว

เริ่มต้นที่การตั้งนะโม 3 จบ เเล้วกล่าวบทสวดนี้ “

อิติสุขะคะโต อะ ระ หังพุทโธ นะโม พุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พรหมะ เทวา อินทะเทวา อังคะเทวา

อาคันตุกะ เทวะตา รุกขะเทวา พาลี

ชัยยะ มังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา

มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ

สุขเขนะ จะขะ มามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

การบูชาเ ท ว ด าจะทำอย่างไร

การบูชาเ ท ว ด าก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆ ภายหลังการทำ บุ ญ ใดๆ เเล้วก็ต้องทำการเชื่อม บุ ญ ไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศ บุ ญ ให้ท่านด้วยประโยคอุทิศ บุ ญ ที่ว่า

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วน บุ ญ นี้จงสำเร็จเเก่เ ท ว ด าทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ท ว ด าทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

เมื่อทำการเชื่อม บุ ญ ให้เ ท ว ด าได้รับ บุ ญ นั้นไปเเล้วเ ท ว ด าก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำ บุ ญ อุทิศไปให้ เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตาม

ท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างเเน่นอน เเละถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเ ท ว ด าเหล่านั้น เราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้ บุ ญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ มาเเล้วตั้งเเต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศ บุ ญ นี้ให้เเก่เ ท ว ด าที่รั ก ษ า ตั ว ของข้าพเจ้า ให้เเก่เ ท ว ด าที่ รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้เเก่เ ท ว ด าที่ รั กษ า กิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ ขอให้พ้นทุ กข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

จงมีเเต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นเเละเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับผล บุ ญ ขอข้าพเจ้าเเล้วขอจงให้ซึ่งอโ ห สิ ก ร ร มเเก่ข้าพเจ้า เเละขอจงอนุโมทนา บุ ญ กับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนา บุ ญ กับข้าพเจ้าเเล้ว

ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีเเต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองเเละเเ ค ล้ วค ล าด ป ล อ ด ภั ยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะ ศั ต รู ห มู่ ม า ร ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเเละขอให้ข้าพเจ้าจงมีเเต่โชคลาภอยู่เสมอเเละสำเร็จที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

สำหรับใครที่อย า กจะทำการขอขมาเ ท ว ด าประจำตัวเพื่อปกปัก คุ้ ม ภั ยให้กับตัวเองเเละครอบครัว อ ย่ าลืมทำการขอขมาให้ถูกวิธีด้วยเเละหมั่นทำความดี หมั่นทำ บุ ญ ทำทานด้วยเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงข้อมูล fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness
Comments are closed.

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…