Home Happiness ประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาฯ

ประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาฯ

2 second read
0
0
2,097

นายจุน วนวิทย์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2,479 ปัจจุบันอายุ 86 ปี ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบเเค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองเเละศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทํางานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าว ส า ร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระย า กรุงเทพมหานคร ตั้งเเต่มีอายุ 12 ปี เเละได้เปลี่ยนอาชีพตามลําดับ อันประกอบด้วย การเป็นช่างทําทอง ขับรถโดย ส า ร รับจ้าง ลูกจ้างร้านทําป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทําเเม่พิมพ์ สําหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เเละเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกเเบบเเละผลิตของเล่นเด็กออกจําหน่ายตั้งเเต่เมื่ออายุ 25 ปี เเละโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทําด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้นเเละได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยเเพร่หลายเเต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันเเล้วจึงนํามาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจําหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มเเรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ R เเละยี่ห้อ TORY ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ ฮาตาริ ออกจําหน่ายเป็นครั้งเเรก จากการที่นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีเเนวคิดในการประกอบอาชีพเเละดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ เเละเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าเเละมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ เเละเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด เเละเเม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดําเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้เเก่ บริษัทวนวิทย์เเมนูเเฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัทฮาตาริอิเลคทริค จํากัด เเละบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จํากัด โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นประธาน กรรมการ นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นําเเละคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเเละเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นเเนวทาง การทํางานมาโดยตลอด 2 ประการ คือ ใช้ต้นทุนเท่าเดิม เเต่ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น เเละ ใช้ต้นทุนลดลง เเต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม รวมทั้งกําหนด วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม

นายจุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ ในเชิงช่างทําการประดิษฐ์คิดค้น เเละพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนเเละเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัดโดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นํามาผสมผสานอย่างกลมกลืน สําหรับพนักงานนั้น นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คําชี้เเนะเเละให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุน การศึกษาเเก่บุตรเเละมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจําทุกปี

ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายทั่วประเทศไทยเเละต่างประเทศ มีส่วนเเบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พัดลมในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 สามารถลดการนําเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด จึงถือได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละ จิตใจดีงามสามารถนําพาตนเองเเละกิจการสู่ความสําเร็จอย่างสูง

เมื่อประสบความสําเร็จในการงานอาชีพเเล้ว นายจน วนวิทย์ มิได้ลืม ตอบเเทนสังคม เเต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบเเทนสิ่งที่ดีงามให้เเก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่เเสดงตัว ได้ บ ริ จ า ค ทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพย า บาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาเเละมอบเงิน อุดหนุนให้เเก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน ตลอดจน บ ริ จ า ค เงินให้เเก่โรงเรียนเเละสถาบันการศึกษาทุกระดับ อยู่เป็นประจํา โดยสม่ำเสมอ เเละล่าสุด บ ริ จ า ค ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบาท เเบ่งเป็นสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพย า บาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท บ ริ จ า ค สมทบทุนโครงการศูนย์การเเพทย์รามาธิบดีศรีอยุธย า เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท เเละ บ ริ จ า ค สมทบทุนโครงการอาคารโรงพย า บาลรามาธิบดี เเละย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องราชอิสริย า ภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ . สำหรับนายจุน วนวิทย์ ผู้ใกล้ชิดเผยว่าเป็นคนทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย เเม้จะมีฐานะร่ำรวย เเต่ของติดตัวที่เเพงที่สุด คือ นาฬิกาข้อมือ ราคา 2,000 บาท ไม่เคยใส่เเบรนด์เนม ไม่มีรถยนต์หรือย า นพาหนะหรูเหมือนเศรษฐีคอื่น เเละเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พย า ย า มขวนขวาย เเสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยัน หมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้เเตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต

ขอบคุณที่มาข้อมูล siampark

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness
Comments are closed.

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…