Home Happiness ประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาฯ

ประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาฯ

2 second read
0
0
1,908

นายจุน วนวิทย์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2,479 ปัจจุบันอายุ 86 ปี ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบเเค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองเเละศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทํางานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าว ส า ร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระย า กรุงเทพมหานคร ตั้งเเต่มีอายุ 12 ปี เเละได้เปลี่ยนอาชีพตามลําดับ อันประกอบด้วย การเป็นช่างทําทอง ขับรถโดย ส า ร รับจ้าง ลูกจ้างร้านทําป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทําเเม่พิมพ์ สําหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เเละเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกเเบบเเละผลิตของเล่นเด็กออกจําหน่ายตั้งเเต่เมื่ออายุ 25 ปี เเละโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทําด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้นเเละได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยเเพร่หลายเเต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันเเล้วจึงนํามาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจําหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มเเรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ R เเละยี่ห้อ TORY ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ ฮาตาริ ออกจําหน่ายเป็นครั้งเเรก จากการที่นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีเเนวคิดในการประกอบอาชีพเเละดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ เเละเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าเเละมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ เเละเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด เเละเเม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดําเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้เเก่ บริษัทวนวิทย์เเมนูเเฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัทฮาตาริอิเลคทริค จํากัด เเละบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จํากัด โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นประธาน กรรมการ นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นําเเละคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเเละเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นเเนวทาง การทํางานมาโดยตลอด 2 ประการ คือ ใช้ต้นทุนเท่าเดิม เเต่ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น เเละ ใช้ต้นทุนลดลง เเต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม รวมทั้งกําหนด วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม

นายจุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ ในเชิงช่างทําการประดิษฐ์คิดค้น เเละพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนเเละเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัดโดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นํามาผสมผสานอย่างกลมกลืน สําหรับพนักงานนั้น นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คําชี้เเนะเเละให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุน การศึกษาเเก่บุตรเเละมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจําทุกปี

ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายทั่วประเทศไทยเเละต่างประเทศ มีส่วนเเบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พัดลมในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 สามารถลดการนําเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด จึงถือได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละ จิตใจดีงามสามารถนําพาตนเองเเละกิจการสู่ความสําเร็จอย่างสูง

เมื่อประสบความสําเร็จในการงานอาชีพเเล้ว นายจน วนวิทย์ มิได้ลืม ตอบเเทนสังคม เเต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบเเทนสิ่งที่ดีงามให้เเก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่เเสดงตัว ได้ บ ริ จ า ค ทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพย า บาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาเเละมอบเงิน อุดหนุนให้เเก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน ตลอดจน บ ริ จ า ค เงินให้เเก่โรงเรียนเเละสถาบันการศึกษาทุกระดับ อยู่เป็นประจํา โดยสม่ำเสมอ เเละล่าสุด บ ริ จ า ค ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบาท เเบ่งเป็นสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพย า บาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท บ ริ จ า ค สมทบทุนโครงการศูนย์การเเพทย์รามาธิบดีศรีอยุธย า เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท เเละ บ ริ จ า ค สมทบทุนโครงการอาคารโรงพย า บาลรามาธิบดี เเละย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องราชอิสริย า ภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ . สำหรับนายจุน วนวิทย์ ผู้ใกล้ชิดเผยว่าเป็นคนทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย เเม้จะมีฐานะร่ำรวย เเต่ของติดตัวที่เเพงที่สุด คือ นาฬิกาข้อมือ ราคา 2,000 บาท ไม่เคยใส่เเบรนด์เนม ไม่มีรถยนต์หรือย า นพาหนะหรูเหมือนเศรษฐีคอื่น เเละเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พย า ย า มขวนขวาย เเสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยัน หมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้เเตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต

ขอบคุณที่มาข้อมูล siampark

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness
Comments are closed.

Check Also

หนุ่มรีวิวปังจนรอยเตอร์ทำข่าว ใช้เงิน 2 คน 4พันบาท ภายใน 1 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่มีทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อก ชื่อ top_diamond29 ได้ออกมาโพสต์เเ ช ร์ ค…