Home Happiness 7ข้อ ที่หลายคนยังไม่รู้ สำหรับใครชอบกินเสาวรสบ่อยๆ ประจำทุกวัน

7ข้อ ที่หลายคนยังไม่รู้ สำหรับใครชอบกินเสาวรสบ่อยๆ ประจำทุกวัน

1 second read
0
0
452

มีผ ลก า รวิ จั ยว่า การทำงานของการ ไ ห ลเ วี ย นโ ล หิ ตของร่างกายจะเริ่ม เ สื่ อ ม ลงตั้งแต่อายุ 30 -50 ปี เมื่อเข้าอายุ 50 จะเริ่มออก อ า ก า รอ่อนเพลียง่าย หากยังไม่ยอมดูแล รั ก ษ า บำรุงร่างกาย ก็จะส่ง ผ ลไปยังช่วงอายุ 60 ปี ดังนั้นควรจะบำรุงร่างกายด้วยอาหารจากธรรมชาติที่มีวิตามินซีและไบโอฟลาโวนอยด์ (วิตามินพี) ซึ่งได้จากเสาวรสที่อุดมไปด้วยวิตามินทั้ง 2 ชนิ

ประโยชน์ของเสาวรส

1 เสาวรสเปรียบเสมือนย า ธ ร ร ม ช า ติที่สามารถช่วย รั กษ าและแ ก้อาการอั กเ ส บ ต่ อร่างกายได้เป็นอ ย่ า งดี

2 ช่วยในด้านความงาม ทำให้ผิวพร ร ณ ดูเปล่งปลั่ง สดใส เนียนนุ่ม

3 ชะล อ ริ้ ว ร อ ย ก่ อ น วั ย เพราะในเสาวรสนั้นมี ส า ร ต่ อ ต้ า นอ นุ มูล อิสระเป็นจำนวนมาก

4 มีผลดีต่อส ม อ ง ทำให้ความจำดีมีสติปัญญา อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภู มิ คุ้ มกันให้แก่ร่างกายได้เป็นอ ย่ า งดีอีกด้วย

5 ด้วยวิตามินเอที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเสาวรส จึงช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตา ไม่ให้ฝ้าฟางได้

6 สามารถช่วยลดความเ สี่ ย ง ต่ อเ รื่ อ ง โ ร คเกี่ยวกับกร ะดู กต่างๆ เช่น  โร ค กระดูกเ สื่ อ มหรือ กร ะ ดู กหัก

7 น้ำเสาวรส ยังสามารถเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย รวมไปถึงผิ วพ รรณ เล็บ และเส้นผ ม

วิธีทำน้ำเสาวรส

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เสาวรสสุก 3 ลู ก

2 น้ำเชื่อมครึ่งถ้วยตวง

3 เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ

4 น้ำต้มสุกแช่เย็น 1 ถ้วยตวง

ขั้นตอนในการทำ

1 เตรียมเสาวรส โดยการนำไปล้างและนำมา ผ่ า ค รึ่งต ามขวาง จากนั้นนำช้อนมาคว้านเอาเมล็ดและน้ำเสาวรสใส่ในถ้วย แล้วนำมาปั่นกับน้ำต้มสุกที่ได้เตรียมไว้ เมื่อปั่นจนละเอียดได้ที่แล้ว ให้นำผ้าขาวบางมากรองเอาแต่น้ำ เท่านี้ก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำเสาวรสแล้ว

2 ถึงวิธีปรุงรสให้อร่อย ให้เรานำน้ำเสาวรสที่ได้ในขั้นตอนแรกมาใส่ลงในเครื่องปั่น ใส่น้ำเชื่อม เกลือป่น น้ำแข็ง ตามลงไป แล้วก็ทำการปั่นให้เข้ากัน เราก็จะได้ออกมาเป็นน้ำเสาวรสแบบสมูธตี้ น่ารับประทานกันแล้ว

สูตรน้ำเสาวรสนี้อร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย จะบอกว่าไม่ให้บอกใครก็ไม่ได้ เพราะของทั้งมีประโยชน์ ทั้งอร่อยแบบนี้ ต้องบ อ ก ต่ อค่ะ

เรียบเรียง fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness
Comments are closed.

Check Also

เทียบให้ดู 13 เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดใช้งาน 1 ชั่วโมง กินไฟกี่บาท

1 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1,400-2,000 วัตต์ ค่า ไ ฟ 6 – 8 บ า ท /ชม. 2 เตารีด ไ ฟ ฟ้ า 1,000-2…