Home Success ควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง ธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง เงินทองไม่ขาดมือ มีกินใช้ตลอดปี

ควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง ธูป16 ดอก ของ 4 อย่าง เงินทองไม่ขาดมือ มีกินใช้ตลอดปี

1 second read
0
0
2,498

ทุกคนเกิดมาล้วนมีปัญหาในชีวิตกันทุกคน บางคนก็พ ย าย ามแก้ พย าย ามเลี่ยง พย าย ามสักแค่ไหนก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม ใช้ไม่พอใช้ หนี้สิน รุ ม เ ร้ า ทะเลาะกับกับคนนั้นคนหนี้ไม่จบไม่สิ้น อาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่ างที่เรามองไม่เห็น ลองมาจุดธูป 16 ดoก กับของกิน 4 อย่าง ทำแล้วดีเรียกเงิน เรียกทอง เรียกสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

สิ่งของที่จะต้องเตรียม

1 ข้ า ท า ส บ ริ ว า ร ชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 น างรำ 1 คู่

3 ข้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ด อ ก

ขั้นตอนการทำ

เริ่มต้นที่การทำความสะอาดศ า ล พ ร ะ ภู มิ ศาล พ ระ ภูมิ ศาล ต า – ย า ย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราเลย เพราะไม่ว่าใครก็ชอบความสะอาดเหมือนกันทั้งหมด บ้านเรายังต้องดูแล ศาลมาอยู่กับเรา เราก็ต้องดูแลเหมือนกัน

ต่อไปก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า “เจ้าที่ เท วะ ด า นัง ปียะ สุดวา ประสุดวา ประสิทธิลาภา ประสัน นะ จิตตา สี ธา สุต ถี พระวัน ตุ เม” ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาล พ ร ะ พรหม ศาล ต า – ย า ย บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) (วัน เดือนปีเกิด) ข้าพเจ้าขอถวาย ท า ส บ ริ ว า ร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่าง ๆ ที่ข้ า พ ร ะ เ จ้ า ได้ถวายไปนั้น จงส่งผลให้ข้าพเจ้า มีบริวาณที่ดี มีบุญใหญ่ เอ็นดู หนุนนำ ช่วยเกื้อกูลกัน ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเดินไปทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหนมีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทอญ

จากนั้นปักธูปลงไปในกระถางได้เลย การทำแบบนี้จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองรวมถึงคนในครอบครัว จะทำให้มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขัดมือ ปัญหาต่าง ๆ จะเริ่มจะคลายลงไป

บทอธิษฐานขออโหสิпรรม ส ม เ ด็ จ พ ร ะพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

“กา ยะ กัมมัง วาจี กัมมัง นะโม กัมมัง สัญจิจจะ กัมมัง อะสัญจิ จะ กัมมัง ขะมันตุเม อะโหสิ กัมมัง ภะวะ ตุเม”

пรรม ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นก า ย пรรม วจี пรรม มโน пรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้าпรรม นายเวนทั้งหลาย จงโปรดย ก โ ท ษให้เป็นอโหสิ пรรม แก่ข้าพเจ้า อย่ าได้จอง เ ว ร จอง пรรม ต่อกันอีกเลย

แม้แต่ก ร ร มใด ๆ ที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิ пรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวาย พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าเป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมาเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเ ว ร пรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ ย าก ลำบาก เข็ญใจ ความ ทุ ก ข์ อย่ าได้ใกล้ ความ เ จ็ บ ไ ข้อ ย่ าได้มี

ขอได้มีความสุขสวัสดิมีชัย เ ส นี ย ด จั ญ ไ ร และอุ ปั ท วั น ต ร า ยทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จลงพลัน เทอญ สาธุ

ขอบคุณที่มาข้อมูล horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…