Home Happiness ศึกษาไว้ยามคับขัน ท่องตามนี้ปัดเป่าสิ่งชั่ วร้า ย ออกจากตัว

ศึกษาไว้ยามคับขัน ท่องตามนี้ปัดเป่าสิ่งชั่ วร้า ย ออกจากตัว

0 second read
0
0
311

เรื่องของคๅถาด้านมืดที่มีความลึกลับกว่าเดิม เป็นคๅถาถอนของ ไล่ผี ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าຍ ซึ่งเรารวบรวมมาไว้ที่นี่

1 คๅถาถอนของตั้งนะโม 3 จบ บูชาพระรัตนตรัย 3 จบก่อนภาวนาคๅถานี้นะโมเม สุขคะโต นะโมเม โสปัตติ นะโมสุคะโต โหติ อะสัญญัตตา จะ สัมภะวา ปัจจุปันนา ปัญจะพุท ธ า เสติ นะโมสุคะโต จะ อะนาคะตา นะมามิหัง สัพเพ เทวา ยักขา เปตา ภูตา ปะริตา ปะโรคะตา อัคคะเน วา ชาเมตะยะมัง มะนุสสานัง สัพเพ โกทะวิทา วินาสสันติ ทะสา ตันจะ ปิยัง มุกขัง มุกคะปัตโต เอหิ สะเนโท สะเนทา สะเนหา นะเนโห จะ สัพเพ ชะนะมาเร ปะระชาย า ชายะ มะหาโภโค มะหาโทโส พายะสะเต กัมเมนะ วินาสสันติ
หากรู้ว่าของเข้าตัว จงใช้คๅถาบทนี้ถอนออก และสามารถขับของให้ผู้อื่นได้

2 คๅถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ฯลฯสมุหะเนยยะ สมุหะคะติ สมุหะคะตา พัทธะเสมายัง เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาถอน ยะหลุด ลอยเลื่อน เคลื่อนด้วย นะโมพุท ธ ายะ ยะธาพุทโมนะ พุทธัง ปัจจกขามิ ธัมมัง ปัจจักขามิ สังฆัง ปัจจักขามิ เอกาเสติ ปะสิทธิ เม เอหิ คัจฉะมุมหิ เปหิ เปหิ นะมะพะทะ นะโมพุท ธ ายะคๅถาถอนโบสถ์ ถอนเสมา ถอนศาล ถอนของ ทั้งหลายได้ทั้งปวง

3 คๅถาแก้อาคมนะโมพุท ธ ายะนะรา นะระ รัตตัง ญานังนะรา นะระ รัตตัง หิตัง
นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหังใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วนำมาดื่มและอาบ ถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ กระวนกระวายวซึ่งอาจจะถูกของ

4 คๅถาป้อ งกั นผีนะโมพุท ธ ายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะสัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขาปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธังเวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธังอะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธังยะมะนัสสะ นะยะนาวุธังอิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

5 คๅถาขับไล่สิ่งชั่ วร้า ยมะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ
มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนันภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศาสัพเพยักขา ปะลายัตตะนิใช้ท่องกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำมาประพรมให้ทั่วสถานที่นั้นๆ จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้ทั้งนี้ คๅถาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วแน่วแน่ให้การภาวนา คๅถาจึงจะเกิดผลมากที่สุด ซึ่งก็เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รญา ณ

*** เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจาร ณ ญา ณในการอ่าน ***

เรียบเรียง fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ไฟแบตเตอรี่โชว์ บนหน้าปัดสัญญาณเตือน อย่ามองข้าม

หลายคนคงจะเข้าใจผิดว่า สัญญาณ เ ตื อ น รูปแบตเตอรี่ที่มักสว่างขึ้นเมื่อบิดกุญแจ และจะหายไป…