Home Happiness ๙ นิสัยของผู้มีบุญมาก โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

๙ นิสัยของผู้มีบุญมาก โอวาทธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

0 second read
0
0
1,757

๙ นิ สั ย ของผู้ที่มี บุ ญ มาก โอวาทธรรม “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” หรือจิตของผู้มี บุ ญ มักจะมีลักษณะดังนี้ จิตของผู้มี บุ ญ

๑.ไม่บ่น เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจ บุ ญ ก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่ง ก ร ร ม ” อันเป็นสมบัติของเราเอง

๒.ไม่กลัว เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและ ปั ญ ห า ที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มี บุ ญ ของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลัง บุ ญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

๓.ไม่ทำชั่ว เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อ ก ร ร ม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ เห็นถึง ผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อ สั ง ค ม อย่างมากมายมหาศาล

๔.ไม่คิดมาก เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน

๕.รอได้ คอยได้ เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

๖.อดได้ ทนได้ เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน อดทนอย่างมีความสุข

๗.สงบได้ เย็นได้ เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย สับส่าย วุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะ ต ก อยู่ใน เหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

๘.ปล่อยได้ วางได้ เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

๙.รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้ เมื่อมี บุ ญ แล้ว ผลแห่ง บุ ญ นั้นก็จะ แ ป ร สภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของ บุ ญ ฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความ เป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ ต ก ไปใน ก ร ะ แ ส ของความโลภ ความ โ ก ร ธ ความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มาข้อมูล ทีนิวส์

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…