Home Happiness เ ผ ยวิธี “ปลูกชะอมริม” รั้วปลูกครั้งเดียว เก็บ ข า ย ได้ตลอดปี

เ ผ ยวิธี “ปลูกชะอมริม” รั้วปลูกครั้งเดียว เก็บ ข า ย ได้ตลอดปี

2 second read
0
0
1,363

ชะอมเป็นผักพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดที่คน ไ ท ย รู้จักและนิยมรับประทานกันดี ทุกๆบ้านจะใช้พื้นที่ว่างตามรั้วบ้านปลูกชะอมเพียงไม่กี่ต้นเพื่อเก็บไว้รับประทานกันเองในครอบครัวจนถึงปัจจุบันความต้องการ บ ริ โ ภ ค ชะอมที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ปัจจุบันชะอม ก ล า ย เป็น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อีกหนึ่งชนิดที่เกษตรกรหันมาปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครนายก ทำให้มีเงินสะพัดปีละหลายล้านบาทจากการปลูกชะอมตัดยอดจำ ห น่ า ย และตอนกิ่ง ข า ย ในชุมชนรองจากข้าวและไม้ผลอย่างมะยงชิด

คุณบุญเรือง ปิ่นเกตุ หนึ่งในเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจปลูกชะอมตัดยอดจำ ห น่ า ย อยู่ในพื้นที่ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ปลูกชะอมพื้นที่ว่างตามริ่มรั่วหรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกปรับปรุงเพื่อใช้ปลูกชะอม ปลูกผสมผสานในสวนผลไม้ ซึ่งผล ผ ลิ ต ที่ใด้ส่งจำ ห น่ า ย ออกไปในรูปแบบมัดกำ ร า ค า กำละ 2-6 บาท สร้าง ร า ย ไ ด้ ให้กับเกษตรกรในช่วงที่รอเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นอาชีพหลัก

“ชะอม เราปลูกประมาณ 2 เดือนขึ้นไป ยอดจะ แ ต ก ออกมาให้เก็บผล ผ ลิ ต ยิ่งมีการดูแลที่ถูกวิธีและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอสามารถเก็บยอดได้วันเว้นวัน ซึ่งแต่ละครั้งจะได้ประมาณ 50 กิโลกรัม ในฤดูจะสูงถึง 100 กิโลกรัม” ร า ย ไ ด้ จากการปลูกชะอม ก ล า ย เป็นแรงจูงใจให้คนในตำบลปากพลีทุกหมู่บ้าน หันมาปลูกชะอมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณรั่วบ้านและพื้นที่ว่างเปล่าของทุกครัวเรือนถูกเนรมิตรทำเป็นสวนชะอม พูดได้ว่าบ้านไหนที่ไม่มีต้นชะอมบ้านนั้นถือว่าเชย

ปัจจุบันคุณบุญเรืองมีพื้นที่ปลูกชะอม ทั้งหมด 1 ไร่ โดย พั น ธุ์ ชะอมที่คุณบุญเรืองและชาวบ้านเลือกมาปลูกจะเป็น พั น ธุ์ ที่มียอดขนาดใหญ่และปริมาณยอดมากในหนึ่งต้นคุณบุญเรือน เล่าถึงขั้นตอนการปลูกชะอมให้ได้ปริมาณและยอดอย่างต่อเนื่องให้ฟังว่า หัวใจสำคัญคือระยะของการปลูกระหว่างต้นและแถวต้องมีระยะปลูกที่เหมาะสม

“ระยะปลูกเราใช้ความห่างระหว่างต้น 1 เมตร แถว 1 เมตร หากปลูกชิดกันมากกว่านี้เมื่อต้นชะอมโตขึ้นยอดจะชนกันทำให้ยอด แ ต ก ออกมาน้อย แต่ถ้าปลูกให้ในระยที่เหมาะสมคือ 1เมตร (ระหว่างต้นและแถว) จะทำให้ได้ต้นชะอมที่ใหญ่และยอดจำนวนมาก ชะอม เป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย ขั้นตอนการปลูกลงดินจึงทำไม่ยาก หลังจากปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อย ให้ขุดหลุมที่มีขนาดเท่ากับตุ้มของกิ่งที่ตอน จากนั้นนำกิ่งตอนลงหลุมและกลบดิน รดน้ำ โดยการว่างระบบท่อน้ำสปริงเกอร์ตามแนวของแถวชะอม”

หลังจากปลูกใช้เวลาประมาณสองเดือน ชะอมจะเริ่มออกยอดให้เก็บ แต่ก็ยังไม่มาก ซึ่งหลังจากทำการเก็บยอดชะอมในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อย จะเริ่มเปิดน้ำและใส่ ปุ๋ ย เ ค มี 46-0-0 ปุ๋ ย มูลสัตว์ (มูลไก่) บำรุงต้นเพื่อช่วย ก ร ะ ตุ้ น ให้ต้น แ ต ก กิ่งใหม่แต่สิ่งอื่นใดการทำให้ชะอมออกยอดตลอดนั้นคุณบุญเรืองบอกว่าจะต้อง ฉี ด ฮ อ ร์ โ ม น ทางใบ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้ามาส่งเสริมและสอนวิธีการทำ

ซึ่งหลังจากมีหน่วยงาน ร า ช ก า ร เข้ามาค่อยเป็นพี่เลี้ยง ทำให้เราสามารถเกิดการร่วมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกชะอมทำให้เกิดความเข็มแข็งและมีพลังการต่อรอง ร า ค า จากพ่อค้าคนกลางทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของการตลาดได้ทางหนึ่งในแต่ละปี ต้นชะอมที่ปลูกจะทำการขยาย พั น ธุ์ ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งจะมีคนเข้ามารับเหมาตอนกิ่งละ 2 บาท 1 ปี จะตอนประมาณ 2 รอบ สำหรับต้นแม่ที่สมบูรณ์

ขอบคุณที่มาข้อมูล fourfarm

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…