Home Happiness ๕ ลักษณะของบุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพาร่ำ ร ว ย

๕ ลักษณะของบุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพาร่ำ ร ว ย

0 second read
0
0
740

๑ ผู้ที่มีความเชื่อศรัทราต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทาย หากตั้งมั่นที่จะมี ท รั พ ย์ ให้ขอ ท รั พ ย์ ควบคู่ไปกับการสร้าง บุ ญ เพียงท่านใช้จิตละลึกถึงพญานาค ท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันทีและร่วมประ ท า น พรสร้าง บุ ญ ร่วมกับผู้ที่มีความศรัทรา บางคนเกิดอัศจรรย์ฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้ง (ให้ท่านขอพรละลึกถึงและทำ บุ ญ ท่านจะได้พรอันประเสริฐ)

๒ เป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดวาจา หากทำได้ถือสัจจะวาจาตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้ จะได้รับคุณ ม ห า ศาลจากพญานาค บารมีในกายเหลือล้นผู้คนยกย่อง ช ะ ต า สูงขึ้น สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต และสิ่งที่ขอพรไว้จะสำเร็จโดยพลัน

๓ คนที่มีศีลคิดดี ตั้งมั่นจิตตนอยู่ใน บุ ญ กุศลและคุณงามความดี ไม่เอาเปรียบเบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่น ไม่ขอพรท่านให้ ช่ ว ย เหลือในสิ่งที่เลวร้าย เพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดมาเพื่อสร้าง บุ ญ และอยู่กับคนที่จิตใจดี

๔ ผู้ที่ระลึกถึงท่านเสมอ หากทำกิจการการค้า ทำงานทุก อ า ชี พ ให้ละลึกถึงท่านขอพรท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่ กล่าวให้ท่าน ช่ ว ย เหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่าง เมื่อได้ตามที่หวัง ให้ทำ บุ ญ ถวายท่านหรือปฏิบัติ ธ ร ร ม ถวายพญานาคที่คุ้มครอง ความสำเร็จ ความมงคลในชีวิตจะบังเกิด ม ห า ศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึง และเป็นการเสริม บุ ญ บารมี ให้พญานาคที่คุ้มครองเรา ให้ท่านมี บุ ญ เหลือล้นในการคุ้มครองและประ ท า น พร ขอพรท่านให้เป็น ม ห า เศรษฐีนัก บุ ญ สร้าง บุ ญ ในพระพุทธศาสนาร่วมกัน

๕ ทุกการทำ บุ ญ ให้ละลึกถึงองค์พญานาค หมั่นสวดมนต์เสริม ช ะ ต า ชีวิตตน และปฏิบัติ ธ ร ร ม อย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการเปิดความรุ่งเรืองตั้งแต่แก่นแท้ภายในจิตใจ สร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้เป็นเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิด ด้วยพุทธคุณแห่งความดี พุทธคุณของพญานาค

ขอบคุณที่มาข้อมูล นาคารามันตรา

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ผมเห็นลุงแกเดินผ่านไปมาหน้าร้าน หลายรอบ เลยเรียกลุงมาถามว่า…

“ผมเห็นลุงแกเดินผ่านไปมาหน้าร้าน หลายรอบ เลยเรียกลุงมาถามว่า… ผม : ทานข้าวมันไก่มั้ย…